Ministeriernes regnskabsgodkendelse

Selve regnskaberne dannes i Statens Koncernsystem (SKS), hvor de regnskabsmæssige registreringer opsamles fra samtlige lokale økonomisystemer.

Godkendelsen af regnskaberne er opbygget omkring et hierarki, hvor den regnskabsførende institution godkender deres regnskab over for virksomheden; virksomheden godkender deres regnskab over for departementet; og departementet godkender deres regnskab over for Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen.

Sammenfattende kan regnskabsgodkendelsen opdeles på en månedlig godkendelse, en kvartalsmæssig godkendelse og en årlig godkendelse fordelt på henholdsvis den regnskabsførende institution, virksomheden og ministerområdet (departement).

Det er den enkelte virksomhed der i virksomhedsinstruksen fastsætter nærmere retningslinjerne for godkendelse af perioderegnskaber over for den regnskabsførende institution. Det samme gør sig gældende for departementet (i ministerieinstruksen) over for virksomheden.

Den månedlige godkendelse er en rent teknisk godkendelse, der bekræfter, at der er overensstemmelse mellem registreringerne i SKS og de lokale økonomisystemer, mens den kvartalsmæssige og årlige godkendelse indeholder en mere substantiel godkendelse af regnskabet, jf. nedenstående tabel 1.

 MånedsregnskabKvartalsregnskabÅrlig godkendelse
Regnskabsførende institution Obligatorisk teknisk godkendelse Obligatorisk substantiel godkendelse Obligatorisk substantiel godkendelse
Virksomhed Valgfri godkendelse Obligatorisk substantiel godkendelse Obligatorisk substantiel godkendelse
Ministerområde (Departement) Valgfri godkendelse Obligatorisk substantiel godkendelse Obligatorisk substantiel godkendelse samt godkendelse af bevillingsafregning og regnskabserklæring

Regnskabsgodkendelse i SKS

Selve regnskabsgodkendelsen foretages i SKS via anvendelsen af den godkendelsesfacilitet, der findes i systemet.

Enhver bruger af SKS er oprettet med en brugeridentifikation, der styrer hvilke regnskaber den pågældende kan godkende i relation til den regnskabsførende institution, virksomheden og ministerområdet.

Det er den enkelte institutions ledelse, som er ansvarlig for, at regnskabsgodkendelsen i SKS foregår korrekt.

Eftersom den regnskabsførende institution skal godkende regnskabet over for virksomheden jf. regnskabsbekendtgørelsens § 36, er SKS sat op til, at der ikke kan foretages en godkendelse på virksomhedsniveau, hvis den regnskabsførende institution ikke har godkendt regnskabet først.

Hvis der under den pågældende virksomhed kun findes én regnskabsførende institution, kan virksomheden vælge at godkende regnskabet på virksomhedsniveau, selvom der ikke er godkendt på det underliggende niveau. Der skal rettes henvendelse til , hvis der skal åbnes op for dette i SKS.

Hvis der af andre årsager skal åbnes op for, at virksomheden kan godkende regnskabet udenom den regnskabsførende institution, skal anmodningen sendes til .