Ministeriernes regnskabsgodkendelse

Selve regnskaberne dannes i Statens Koncernsystem (SKS), hvor de regnskabsmæssige registreringer opsamles fra samtlige lokale økonomisystemer.

Godkendelsen af regnskaberne er opbygget omkring et hierarki, hvor de regnskabsførende institutioner godkender deres regnskaber overfor virksomhederne; virksomhederne godkender deres regnskaber overfor departementerne; og departementerne godkender deres regnskaber overfor Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen.

Sammenfattende kan regnskabsgodkendelsen opdeles på en månedlig godkendelse, en kvartalsmæssig godkendelse og en årlig godkendelse fordelt på henholdsvis regnskabsførende institutioner, virksomheder og departementer.

Selve den månedlige godkendelse er en rent teknisk godkendelse, der markerer, at der er overensstemmelse mellem registreringerne i SKS og de lokale økonomisystemer. Den månedlige regnskabsgodkendelse er obligatorisk for alle institutioner.

Den kvartalsmæssige og årlige godkendelse indeholder en mere substantiel godkendelse af regnskabet, jf. nedenstående matrix.

 MånedsregnskabKvartalsregnskabÅrlig godkendelse
Regnskabsførende institution Teknisk godkendelse Substantiel godkendelse Substantiel godkendelse
Virksomhed Ingen godkendelse nødvendig Substantiel godkendelse Substantiel godkendelse
Departementer Ingen godkendelse nødvendig Substantiel godkendelse Substantiel godkendelse samt godkendelse af bevillingsafregning og regnskabserklæring
Udførende myndigheder Teknisk godkendelse foretages i Statens Administration / Institutionerne Substantiel godkendelse foretages på minister- ansvarsområde Substantiel godkendelse foretages på ministeransvarsområde

Selve regnskabsgodkendelsen foretages i SKS via anvendelsen af den godkendelsesfacilitet, der findes i systemet.

Enhver bruger af SKS er oprettet med en brugeridentifikation, der styrer hvilke regnskaber den pågældende kan godkende i relation til institutions-, virksomheds- og ministerområdeniveauet.

Det er den enkelte institutions ledelse som er ansvarlig for, at regnskabsgodkendelsen i SKS foregår korrekt.