Statens Bevillings- og Regnskabsløsning

Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL) er den it-løsning, som understøtter finanslovs- og statsregnskabsprocesserne.

SBRL udgør med Finansloven for 2025, den nye it-løsning til understøttelse af de velkendte processer: finanslov og statsregnskab. SBRL understøtter således både udarbejdelsen af finanslov og statsregnskab og består af velintegrerede løsningskomponenter, der hver især er optimeret for den bedste brugeroplevelse.

SBRL kan teknisk opdeles i følgende løsningskomponenter:

  • Statens Budgetsystem (SBS), som anvendes til indtastning af bevillingsforslag, PL-opregning, rammestyring og udbetaling af 12.-delsrater. (SBS anvendes allerede i dag til ministerier og styrelsers daglige budgetstyring.)
  • Statens Bevillingslove (SBL), som anvendes til redigering og publicering af bevillingspublikationer, inklusiv tal automatisk overført fra SBS.
  • Statens Administrative Stamdata (SADA), som anvendes til administration af stamdata; herunder finanslovsstruktur, regnskabsstruktur og kontoplan.
  • Statens Brugerrettighedsadministration (SBA), som anvendes til brugeradministration, det vil sige styring af adgang og tildeling af rettigheder. SBS anvender dog sit eget brugeradministrationsmodul.
  • Statens BI (SBI), som står bag konceptet for sammenstilling og visning af særligt statsregnskabsdata. SBI anvendes allerede i dag til andre funktioner.
  • Statens Regnskabsgodkendelse (SGO), som anvendes til regnskabserklæringer og regnskabsgodkendelser.

SBRL og løsningskomponenterne er illustreret som nedenfor:

SBRL målbillede

Klik på illustrationen for at se den i stor størrelse.

 

Finanslovsprocessen dækker over processen for forslag til finanslov (FFL), ændringsforslag (ÆF), finanslov (FL) og tillægsbevilling (TB). 

Statsregnskabsprocessen dækker over processen med udarbejdelse af det samlede statsregnskab for hele staten, herunder udgiftsopfølgning (UO), erklæringer (erkl), godkendelser (godk) og det endelige statsregnskab (STR).

Årshjul for finanslov- og statsregnskabsprocesserne er illustreret nedenfor:

Årshjul, som illustrerer regnskabsprocesserne  

Finanslovsdelen af SBRL implementeres pr. 06.02.2024 i forbindelse med udarbejdelse af finansloven for 2025.

Statsregnskabsdelen af SBRL vil efter planen blive implementeret i løbet af 2024 og 2025 med henblik på udarbejdelse af statsregnskabet for 2025.

Hvad angår finansloven for 2024 og statsregnskabet for 2024 anvendes de nuværende velkendte it-løsninger: Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovssystem (SB).