Løsningskomponenterne i Statens Bevillings- og Regnskabsløsning

Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL) består af separate løsningskomponenter, som skal benyttes i både finanslovsprocessen og statsregnskabsprocessen. Her kan du læse mere om hver enkelt af løsningskomponenterne.

SBRL kan teknisk deles op i følgende løsningskomponenter:

  • Statens Budgetsystem (SBS), som anvendes til indtastning af bevillingsforslag, PL-opregning, rammestyring og udbetaling af 12.-delsrater. (SBS anvendes allerede i dag til ministeriernes daglige budgetstyring.)
  • Statens Bevillingslove (SBL), som anvendes til redigering og publicering af bevillingspublikationer, inklusiv tal automatisk overført fra SBS.
  • Statens Administrative Stamdata (SADA), som anvendes til administration af stamdata; herunder finanslovsstruktur, nummerstruktur og kontoplan.
  • Statens Brugerrettighedsadministration (SBA), som anvendes til brugeradministration, det vil sige styring af adgang og tildeling af rettigheder. SBS anvender dog sit eget brugeradministrationsmodul.
  • Statens BI (SBI), som står bag konceptet for sammenstilling og visning af særligt statsregnskabsdata. (SBI anvendes allerede i dag til andre funktioner.)
  • Statens Regnskabsgodkendelse (SGO), som anvendes til regnskabserklæringer og regnskabsgodkendelser.

SBI og SGO vil først indgå i SBRL, når statsregnskabsdelen af SBRL efter planen bliver implementeret i løbet af 2024/2025 med henblik på udarbejdelse af statsregnskabet for 2025. Derfor kan du pt. ikke læse mere om disse to løsningskomponenter specifikt ift. statsregnskabsprocessen.

Oversigt over komponenter i SBRL, som indeholder SBS, SBL, SBI og SGO . Som fælles fundament for alle komponenter er SADA og SBA

Figur: Illustrationen viser SBRL baseret på forretningsprocesser. Klik på illustrationen for at se den i stor størrelse.