Statens Administrative Stamdata

Statens Administrative Stamdata (SADA) anvendes til administration af stamdata, herunder finanslovsstruktur, nummerstruktur og kontoplan.

SADA er et dedikeret stamdatahåndteringssystem, som anvendes i Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL). Centrale og decentrale stamdata oprettes, vedligeholdes og evt. lukkes i SADA for at sikre ensretning på tværs af de løsningskomponenter, der i SBRL understøtter finanslovsprocessen – og på sigt statsregnskabsprocessen.

SADA indeholder de stamdata, som ligger til grund for registrering af bevillingstal og regnskabstal, såsom finanslovsstrukturen, regnskabsstrukturen og statens kontoplan, samt alle dertilhørende attributter.

I SADA er det muligt for centrale brugere i Finansministeriet at styre åbning og lukning af ministeriernes ændringer af stamdata og tekstbidrag til bevillingslovene i løbet af processen frem mod den endelige udgave. Ministerierne vil derudover kunne åbne og lukke for de underliggende institutioners adgang til at rette i data.

Kampagnestyring

Åbning og lukning af kampagner og runder foretages i SADA og udføres centralt fra udgiftspolitisk center i Finansministeriet (UPC) uafhængigt af den lokale brugeradministration.

Hvis der i en runde er behov for, at der skal laves opdateringer på en enkelt paragraf, kan denne paragraf åbnes for inddatering fra UPC, samtidig med at alle andre paragraffer holdes lukkede for inddatering. Alle brugere, der har adgang til at udføre ændringer på denne paragraf, kan herefter udføre ændringer, indtil der igen lukkes for ændringer fra centralt hold.