Statens Rekrutteringsløsning

Statens Rekrutteringsløsning er fundamentet for rekruttering i staten. Løsningen gør det muligt at oprette stillingsopslag og håndtere ansøgere ét sted.

Letter det administrative arbejde

Den fællestatslige rekrutteringsløsning letter det administrative arbejde med at rekruttere medarbejdere i staten. Løsningen understøtter HR-afdelingen gennem hele rekrutteringsprocessen, fra at de opretter et stillingsopslag, til de finder den rette kandidat til jobbet og sender afslag til øvrige ansøgere.

Løsningen understøtter en optimal rekrutteringsproces ved blandt andet at sikre et overblik over alle stillinger og ansøgere.

Samtidig sikrer løsningen, at institutionen overholder relevante regler på området, herunder regler om datasikkerhed, forvaltning og almindelige ansættelsesprocedurer.

Ny rekrutteringsløsning til staten

I januar 2024 indgik Økonomistyrelsen aftale med leverandøren Talentech om levering af en ny fællesstatslig rekrutteringsløsning. Løsningen skifter i den forbindelse navn fra Statens eRekruttering til Statens Rekrutteringsløsning.

Inden udgangen af 2025 vil de ca. 140 institutioner, som i dag anvender Statens eRekruttering, være overgået til den nye løsning. 

Det vil i en begrænset periode fortsat være muligt at benytte Statens eRekruttering til at afslutte igangværende projekter.

Flere muligheder med Statens Rekrutteringsløsning

Formålet med Statens Rekrutteringsløsning er fortsat at understøtte den statslige rekrutteringsproces, så den sker effektivt og professionelt.

Den nye løsning indeholder blandt andet følgende:

  • Forbedret brugergrænseflade, der afspejler de fællesstatslige løsninger
  • Fælles jobportal med overblik over alle opslåede statslige stillinger
  • Forbedret rapportmodul med Power BI
  • Nye moduler i løsningen, som sikrer mere data og bedre kvalitet
  • På sigt en integration til Statens HR, for at mindske dobbelttastning

I Statens Rekrutteringsløsning er det derfor muligt at håndtere en større del af rekrutteringsprocessen i selve løsningen. Det betyder, at vi samler data ét sted og minimerer e-mails uden om løsningen.

Læs mere om de nye muligheder i løsningen her