Implementering af Statens Rekrutteringsløsning

Statens Rekrutteringsløsning implementeres i bølger fra andet halvår af 2024 til udgangen af 2025.

For de statslige og selvejende institutioner, som allerede benytter den fællesstatslige rekrutteringsløsning, sker implementeringen af Statens Rekrutteringløsning i bølger fra andet halvår af 2024 til udgangen af 2025.

Pilotimplementering

I august 2024 påbegynder Økonomistyrelsen implementeringen af følgende fire piloter:

  • Finansministeriet
  • Erhvervsministeriet
  • Den Danske Filmskole, Kulturministeriet
  • Det Kongelige Teater, Kulturministeriet

Pilotimplementeringen forventes at være afsluttet til oktober 2024.

Dernæst vil Økonomistyrelsen evaluere og justere koncept og løsning, inden at den første bølgeimplementering påbegyndes til november 2024.

Statslige institutioner

Alle statslige institutioner vil blive placeret i en implementeringsbølge og kontaktet af Økonomistyrelsen i god tid inden implementeringsopstart.

Bølgeplanen vil ligeledes kunne tilgås her på siden.

Selvejende institutioner

Selvejende institutioner, som i dag er tilsluttet Statens eRekruttering, skal beslutte, om de fortsat ønsker at benytte Statens Rekrutteringsløsning. I det tilfælde skal institutionen indgå en ny tilslutningsaftale – denne gang direkte med Økonomistyrelsen.

De institutioner, der vælger at indgå en ny tilslutningsaftale, forventes at være overgået til den nye rekrutteringsløsning inden udgangen af 2025.

Ønsker I at blive tilsluttet?

Omkring 140 statslige og selvejende institutioner anvender i dag Statens eRekruttering, og er inden udgangen af 2025 kommet over på den nye løsning.

Øvrige statslige og selvejende institutioner, som ikke tidligere har brugt Statens eRekruttering, har mulighed for at tilslutte sig Statens Rekrutteringsløsning mod betaling.

Er I interesseret i at høre mere om, hvordan I kan tage Statens Rekrutteringsløsning i brug i jeres institution, er I velkomne til at kontakte os på .