Integrationsplatform - CIP

Økonomistyrelsen Centrale Integrations Platform (CIP) sikrer udveksling af data mellem og til Økonomistyrelsens fællesstatslige administrative systemer.

OBS: CIP er under indfasning, du kan finde oplysninger om ØDUP via det nedenstående link. 

ØDUP – Økonomistyrelsens integrationsplatform

Økonomistyrelsen driver statens fællesadministrative systemer. Der udveksles mange data mellem Økonomistyrelsens systemer, ligesom der afleveres og modtages data fra de statslige institutioner og samarbejdspartnere. Økonomistyrelsens Centrale Integrationsplatform (CIP) er knudepunkt for kommunikation mellem de fællesstatslige administrative systemer, lokale fagsystemer hos statens institutioner og styrelsens samarbejdspartnere, og CIP udstiller dertil ensartede og simple snitflader, hvilket gør det let og hurtigt at etablere integrationer.

Integrationsmuligheder i CIP

Integrationsplatformen stiller flere muligheder til rådighed for at integrere til de fællesstatslige systemer.

Mange systemer og institutioner udveksler filer ved at afsenderen sender filer til CIP, som lægger dem klar til, at modtageren kan hente filerne. Modtager forespørger med jævne mellemrum, om der er filer til afhentning. Men integrationer kan etableres på mange andre måder via CIP.

Det er fx muligt at udveksle data næsten i realtid, hvor modtager anmoder afsender om et givet datasæt, og afsender leverer data så hurtigt, som afsender kan behandle forespørgslen. Et andet eksempel er, at lade CIP foretage konverteringer eller sammenstillinger af data fra afsender, som kan imødekomme modtagers behov.

Kontakt

Hvis du har behov for at integrere til et af de fællesstatslige systemer, kan du oprette en sag i SAM Serviceportal:
Serviceportalen hos Statens Administration

Siden er under udarbejdelse

Opdateret 25.06.2021