Økonomistyring og regnskab med Navision Stat

Navision Stat hjælper med at skabe overblik over økonomien ved at understøtte statslige og selvejende institutioners økonomistyring og regnskab.

Et sammenhængende overblik over økonomien er en forudsætning for enhver velfungerende organisation - også i Staten. Økonomistyrelsen skaber de redskaber, der giver overblik over økonomien, så der kan fokuseres på tid og ressourcer til centrale arbejdsopgaver. Det sikrer, at vi sammen bedre kan håndtere de udfordringer, der følger med kerneopgaverne.

Økonomistyrelsen tilbyder økonomistyringssystemet, Navision Stat, som i dag benyttes af mere end 400 statslige og selvejende institutioner.

Økonomistyring samlet i én digital løsning målrettet brugeren

Navision Stat samler institutionens økonomistyring ét sted og sikrer integration og datadeling med en række væsentlige systemer på tværs af staten. Løsningen er målrettet økonomi- og regnskabsmedarbejderen og understøtter dem i deres daglige økonomistyrings- og regnskabsopgaver.

Om Navision Stat

Navision Stat har været anvendt af de statslige institutioner til økonomistyring siden 1998, og videreudvikles løbende af Økonomistyrelsen på basis af nyeste standard MS Dynamics NAV. 

Kernen i Navision Stat er databasen, der rummer alle oplysninger om regnskaberne. En institution kan have flere databaser, og i hver af disse kan der oprettes flere regnskaber. I databasen er oplysningerne organiseret i tabeller. De fleste tabeller er regnskabsspecifikke, og en mindre del er databasespecifikke. Oplysninger indtastet i en regnskabsspecifik tabel kan kun læses af regnskabet. Omvendt kan oplysninger indtastet i en databasespecifik tabel læses fra alle regnskaber på databasen.

Driftsmodeller tilpasset institutionstype og kundebehov

Navision Stat kan afvikles via 3 forskellige driftsmodeller, der både tager højde for systemejerskab, shared service ordninger på regnskabsdrift samt forskellige hostingløsninger.

Med udgangspunkt i driftsmodellerne gælder der særlige forhold vedr.  fx. lokale tilretninger, fagsystemintegrationer, supplerende eksterne RPA-processer og Navision Stat indlejret automatisering.

Læs mere om driftsmodellerne for Navision Stat

Systemdokumentation

Som supplement til det materiale, der publiceres på hjemmesiden, udarbejder Økonomistyrelsen dokumentation i form af kravspecifikationer, testspecifikationer, interne guides og isolerede systembeskrivelser.

Hvis du ikke finder, hvad du leder efter, er du meget velkommen til at kontakte Navision Stat udviklingsenheden via  for en afklaring af, om vi kan hjælpe dig videre via yderligere dokumentation.

Tilmeld jer Navision Stat nyhedsbrev

Når I tilmelder jer vores forretningsvendte nyhedsbrev, får I nyheder og information om rettelser og opdateringer i Navision Stat. Der udsendes også et teknisk nyhedsbrev rettet mod hostingleverandører og lokale it-administratorer i Navision Stat, der informerer om kritiske opdateringer, der sikrer optimal drift.

Tilmeld jer det nyhedsbrev, som er relevant for jer.

Tilmeld Navision Stat nyhedsbrev

Relaterede systemer

Navision Stat integrerer med en række væsentlige systemer i staten:

Statens Koncernsystem (SKS)
Statens Lønløsning (SLS)
IndFak
RejsUd

Strategi og Roadmap

Videreudviklingen af Navision Stat er underlagt gældende produktstrategi og roadmap:

Produktstrategi for Navision Stat (pdf)

Se Navision Stat's roadmap for årene 2024-2026

NS NHR REG TOOL's produktstrategi:

Produktstrategi for NS NHR REG TOOL (pdf)