Rådgivningsenheden - Statens indkøb

Rådgivningsenheden er et selvstændigt kompetence- og videnscenter i staten, der hjælper ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioner med at lave gode indkøb, sende opgaver i udbud og indgå kontrakter af høj faglig kvalitet.

Rådgivningsenheden understøtter en tværgående videnopbygning og yder konkret rådgivning til statslige institutioner. Den tværgående videnopbygning skal være med til at mindske indkøb af rådgivning og forenkle samt ensarte processerne til gavn for både de statslige institutioner og tilbudsgiverne.

Enheden bistår de statslige institutioner med både juridisk, praktisk og kommerciel rådgivning på et højt fagligt niveau. Gennem samarbejde med de statslige institutioner er fokus på at sikre en effektiv konkurrence på markedet om statens opgaver gennem enkle og effektive processer.

Rådgivningsenheden er en selvstændig enhed oprettet i et samarbejde mellem Økonomistyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Økonomistyrelsen har ansvar for det statslige indkøbsprogram og bidrager som toneangivende offentlig ordregiver med praktisk og kommerciel udbudserfaring.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager som ansvarlig for udbudsreglerne med lovfortolkning og vejledning, og at udbud tilrettelægges effektivt, så unødvendige transaktionsomkostninger nedbringes - til gavn for både ordregivere og tilbudsgivere.

Samarbejdet mellem to af de stærkeste, eksisterende statslige udbudsmyndigheder er med til at sikre en høj kvalitet i de statslige indkøb.

Du kan læse mere om Rådgivningsenheden og se, hvordan vi kan hjælpe dig på www.statensindkob.dk