Budgettering med Statens Budgetsystem

Statens Budgetsystem (SBS) understøtter statens institutioners arbejde med budgetlægning og udgiftsopfølgning med henblik på at skabe bedre gennemsigtighed og synliggøre råderum i den statslige økonomi.

Et godt budget er et nødvendigt fundament for økonomistyring i enhver organisation. Gennemsigtighed i organisationens budget bidrager til, at alle relevante interessenter – fra økonomifunktion og budgetansvarlig til projektleder og direktør – kontinuerligt kan planlægge fremtidige aktiviteter med afsæt i de ressourcer, de aktuelt har til rådighed.

Statens Budgetsystem (SBS) skal således bidrage til at institutionerne kan frigøre ressourcer til kerneopgaver og derigennem skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Et andet sigte er at understøtte enkel og værdiskabende styring med henblik på at sikre effektivitet og gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne.

SBS understøtter de grundlæggende økonomiprocesser, herunder udarbejdelse af drifts-, løn-, og investeringsbudget samt til omkostningsfordeling og koncernstyring.

SBS-bevillingsmodulet

SBS indgår i Statens Bevillings- og Regnskabsløsning, SBRL.

SBS understøtter udarbejdelse af taldelen af bevillingslovene i finanslovsforslaget (FFL), ændringsforslaget (ÆF) og tillægsbevillingerne (TB).

SBS benyttes i finanslovsprocessen af ressortministerier, paragrafredaktører og administratorer til udarbejdelse af bevillingstabeller og specifikationstabeller til FFL, ÆF, TB og FL. SBS indeholder afstemnings- og oversigtsrapporter, der anvendes til udarbejdelse af finanslovene og kontrol af bevillingstallene på finansloven. Data indtastet i SBS overføres løbende til løsningskomponenten Statens Bevillingslove (SBL), som danner tekstdelen samt udformer publikationerne.

Relaterede systemer

Statens Budgetsystem integrerer med en række væsentlige systemer i staten:

Navision Stat
LDV
Statens Koncernsystem (SKS)

Strategi og Roadmap

Vedligeholdelse og videreudvikling af Statens Budgetsystem er underlagt gældende produktstrategi og roadmap:

Produktstrategi (pdf)  
Roadmap 2024 - 2026