Installation og vedligehold af Statens Budgetsystem

Her er seneste information om opdateringer, systemarbejde og nyheder om Statens Budgetsystem målrettet lokale administratorer, teknikere og brugere af systemet.

Opdateringer og nyheder

Vi frigiver i faste kadencer nye releases til Statens Budgetsystem. Da SBS er et standardsystem bliver nye releases automatisk tilgængelige for alle brugere på samme tid. Du kan se tidspunkter og læse mere om releases i tabellen nedenfor.

Bemærk, at der i løbet af året kan ske omprioriteringer og ændringer i de enkelte releases.

Kommende releases annonceres via vores nyhedsbreve ”Aktuelt fra Statens Budgetsystem”, som du kan tilmelde dig her.

I forbindelse med releases opdateres de eksisterende vejledninger. Du kan i vejledningerne se, hvad der er nyt i forhold til seneste version.

Gå til SBS brugervejledninger

Frigivne og planlagte SBS releases

Release Release dato Dokument Fokus
R2024.03 22. marts Release Moderniseringsprojektet – yderligere rapporter og mindre udviklingsønsker fra brugerne
R2024.04 28. juni Afventer release Udvikling af standardmodel til sletning af data
R2024.06 28. juni Afventer release Videreudvikling af sagsmodul, herunder forenkling af inputskemaerne 
R2024.09 27. september  Afventer release Udgiftsopfølgninger – ændring i datastrømme og mindre justeringer som følge af Moderniseringsprojektet  
R2024.09 27. september  Afventer release Release 2024.06.28: Løn og omkostningsfordeling - brugerønsker og forbedring af den eksisterende funktionalitet  
R2024.11  29. november Afventer release Brugervenlighed - gennemgang af SBS med fokus på mere brugervenlige inputskemaer, samt opsætning og navngivning af processer

Release Release dato Dokument Fokus
R2023.01 19. januar Release note 2022.11 Optimering af løn og omkostningsfordeling
R2023.03 31. marts Releasen er afviklet Tilpasninger til sagsmodulet, herunder kopiering mellem år
R2023.06 30. juni Afventer release Videreudvikling af sagsmodul, herunder udvikling af sag til et selvstændigt modul 
R2023.10 27. oktober Afventer release IT projekter 
R2023.12 15. december Afventer release Udvikling af funktionalitet til slettekørsel

Release Release dato Dokument Fokus
R2022.02 25. februar Releasenote 2022.02 Udgiftsopfølgning - justeringer implementering
R2022.04 18. maj Releasenote 2022.04 Løn- og anlægsmodulet - forretningstilpasninger mv. 
R2022.10 28. oktober Releasenote 2022.10 Udgiftsopfølgning – opfølgning på nyt koncept
R2022.11A 19. december Releasenote 2022.11 Brugeradministration inkl. global læseadgang
R2022.11B 19. december Releasenote 2022.11 Løn og omkostningsfordeling - forretningstilpasninger
R2022.12 16. december Releasen er afviklet Sagsmodulet - forretningstilpasninger

Release Release datoDokument Fokus 
R2021.01 29. januar Releasenote 2021.01  Ny mulighed for at budgettere på sager og sagsopgaver overført fra Navision Stat
R2021.02 26. februar Releasenote 2021.02 Performanceforbedringer til institutionsbudgettet (inputskemaerne), alias rapportering og opdatering af SBS (plug-in)
R2021.04 30. april Releasen er afviklet Nye inputskemaer og understøttelse af institutionernes bidrag til finanslovsforslag for aflevering til SB
R2021.06 25. juni Releasenote 2021.06 Videreudvikling af modulet til løn- og omkostningsfordeling, fx mulighed for fordeling på mere end én dimension
R2021.07 18. juli Releasen er afviklet Opdatering af SBS grundpakken (BPC)
R2021.08 27. august Releasenote 2021.08 Nyt koncept for udgiftsopfølgninger
R2021.09 8. oktober Releasen er afviklet Alias i SBS sag tilrettes, så alias kun består af dimensionerne sag og sagsopgave. Mulighed for i SBS sag at budgettere på dimensioner udover dem der indgår i alias
R2021.10 12. november  Releasen er afviklet Funktionalitet i SBS, der understøtter anvendelsen af alias-segmenter i SLS.  Performanceforbedringer i løn- og anlægsmodulerne
R2021.12 10. december Release note - R 2021.12 Brugervenlighed

Release Release datoDokument Fokus 
R2020.02 10. februar Releasenote R2020.02 Ændret funktionalitet i anlægsmodulet og forbedringer til institutionsbudgettet
R2020.03 23. marts

Releasenote R2020.03

Releasenote R2020.03 - tillæg 

Ændret funktionalitet i lønmodul og forbedringer til koncernbudgettet
Ny rapport til anlægsbudgettet
R2020.06 26. juni Releasenote R2020.06 Ny funktionalitet til dispositionsbudget og forbedringer til lønmodul 
R2020.09  2. oktober Releasenote R2020.09 Forbedringer til lønmodul og anlægsmodul
R2020.12

18. december

Releasenote R2020.12 Omkostningsfordeling af regnskabsposter

Release Release dato  Dokument Fokus
 R2019.09 16. december Releasenote 2019.09      Ændret funktionalitet i anlægsmodulet og forbedringer til institutionsbudgettet

Planlagt systemarbejde

For at sikre at SBS fungerer optimalt, foretager vi jævnligt systemarbejde i SBS efter en fastlagt plan. Alle planlagte systemarbejder afvikles om aftenen for at forstyrre det løbende arbejde mindst muligt.

 

DatoTidsrum
Onsdag den 26. juni 2024 Kl. 18.00-22.00
Fredag den 19. juli 2024 Kl. 20.00-00.00
Onsdag den 24. juli 2024 Kl. 18.00-22.00
Tirsdag den 20. august 2024 Kl. 18.00-22.00
Fredag den 13. september 2024 Kl. 20.00-00.00
Onsdag den 25. september 2024 Kl. 18.00-22.00

I enkelte situationer kan der være behov for ekstraordinært at foretage systemopdateringer og lukke for adgangen. Her vil du altid få besked via Økonomistyrelsens side for driftsstatus.

Gå til driftsstatus

Periode uden planlagt systemarbejde i 2023

Der er fastsat perioder, hvor der ikke afvikles systemarbejde. Perioderne er lagt for at undgå nedetid i perioder, hvor der normalt arbejdes med udgiftsopfølgninger. I disse perioder vil alle supportsager blive behandlet med højeste prioritet for at understøtte økonomifunktionernes arbejde bedst muligt.

Du kan i skemaet her se perioder uden planlagt systemarbejde i 2023.

Periode 
17. - 25. juni 2024
25. juli - 2. august 2024
16. - 24. september 2024