Driftsstatus for Statens Budgetsystem

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens Budgetsystem.

Normal drift

 

 

Planlagt systemarbejde i Statens Budgetsystem

For at sikre at SBS fungerer optimalt, foretager vi jævnligt systemarbejde i SBS efter en fastlagt plan. Alle planlagte systemarbejder afvikles om aftenen for at forstyrre det løbende arbejde mindst muligt.

  • Fredag den 21. juli 2023, kl. 20-24
  • Onsdag den 26. juli, kl. 19-22

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens Budgetsystem. Fejlene bliver løbende udbedret.

LDV har desværre observeret at medarbejdere med afvigende kontering på lønnen, tæller dobbelt i lønfremskrivningsværktøjet.

Vi henviser til deres driftsstatus: 

https://oes.dk/digitale-loesninger/driftsstatus/driftsstatus-statens-bi-ldv/

Der er konstateret et problem med lang svartid i tabellen MANSIDNRA i lønspecialistens miljø. Problemet resulterer i lang indlæsningstid og/eller at forbindelse til systemet tabes.

Så fremt du har et akut behov for at foretage justeringer heri, kan man oprette en sag på Serviceportalen hos Statens Administration

På grund af driftsproblemer med Økonomistyrelsens Centrale Integrationsplatform (CIP) er finansposter vedr. periode 2023.06, som er bogført i Navision onsdag den 5. juli 2023, for en del bogføringskredse først blevet indlæst i SKS efter afslutning af perioden, og derfor henført til periode 2023.07.

Det drejer sig om følgende bogføringskredse:

00113, 04011, 04012, 06321, 06339, 06412, 06419, 06514, 
06610, 06616, 06645, 06662, 06681, 06792, 06866, 06877, 
06886, 07130, 07168, 07184, 07262, 07274, 
12036, 12628, 13350, 16750, 16810, 
20350, 22300, 22455, 22650, 22670, 23714, 27776, 27821, 27860, 28861, 28987, 28988, 
30312, 30313, 30375, 30400, 30420, 30430, 34603, 35500, 36621, 36624, 36625, 36690, 37801, 
40001, 40090, 43707, 44046, 44653, 46155, 
91037, 92038, 94185

Alle poster med bogføringsdato i periode 6, er indlæst i periode 6 i SBS.

Derfor opstår der afvigelser mellem de to perioder i mellem SBS og SKS.

Se nærmere forklaring under driftsstatus for SKS.