Driftsstatus for Statens Budgetsystem

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens Budgetsystem.

Normal drift

Planlagt systemarbejde i Statens Budgetsystem

For at sikre at SBS fungerer optimalt, foretager vi jævnligt systemarbejde i SBS efter en fastlagt plan. Alle planlagte systemarbejder afvikles om aftenen for at forstyrre det løbende arbejde mindst muligt.

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens Budgetsystem. Fejlene bliver løbende udbedret.

Opdateret: 06-02-2024

Fejl i indtastningshjælp til ledetekster (F4 hjælp) til valg af bogføringskreds fører til, at for nogle brugere vil alle bogføringskredse fremgå.

Du kan kun åbne og tilgå data på de bogføringskredse, som du har autorisations-roller til. Det er alene en fejl visningen i hjælpemenuen.

Vi arbejder på at rette fejlen.

Fejl i primosaldo på anlæg i GI- og RI-versioner

På bogføringskredse er der fejl i primosaldoen på anlæg i grundbudget- og rammeversioner (GI- og RI-versioner). 

Dette påvirker desuden beregningen af lånerammeudnyttelsen i disse versioner.

Driftsstatus vil blive opdateret, så snart der er nyt i sagen.

Der forekommer en fejlmeddelelse om, at 'metadatacache' kræver opdatering. 

Fejlen kan løses ved at lukke Excel helt ned og genåbne det ønskede skema.

 

Der er konstateret et problem med lang svartid i tabellen MANSIDNRA i lønspecialistens miljø. Problemet resulterer i lang indlæsningstid og/eller at forbindelse til systemet tabes.

Så fremt du har et akut behov for at foretage justeringer heri, kan man oprette en sag på Serviceportalen hos Statens Administration

På grund af driftsproblemer med Økonomistyrelsens Centrale Integrationsplatform (CIP) er finansposter vedr. periode 2023.06, som er bogført i Navision onsdag den 5. juli 2023, for en del bogføringskredse først blevet indlæst i SKS efter afslutning af perioden, og derfor henført til periode 2023.07.

Det drejer sig om følgende bogføringskredse:

00113, 04011, 04012, 06321, 06339, 06412, 06419, 06514, 
06610, 06616, 06645, 06662, 06681, 06792, 06866, 06877, 
06886, 07130, 07168, 07184, 07262, 07274, 
12036, 12628, 13350, 16750, 16810, 
20350, 22300, 22455, 22650, 22670, 23714, 27776, 27821, 27860, 28861, 28987, 28988, 
30312, 30313, 30375, 30400, 30420, 30430, 34603, 35500, 36621, 36624, 36625, 36690, 37801, 
40001, 40090, 43707, 44046, 44653, 46155, 
91037, 92038, 94185

Alle poster med bogføringsdato i periode 6, er indlæst i periode 6 i SBS.

Derfor opstår der afvigelser mellem de to perioder i mellem SBS og SKS.

Se nærmere forklaring under driftsstatus for SKS.

Brug ikke kopieringsfunktion til Udgiftsopfølgning 4

Udgiftsopfølgning 4 sker på baggrund af regnskabstal, derfor skal der ikke foretages kopieringer. 

Det er konstateret, at det er muligt anvende version UI23K4 ved kopiering. 

Der kommer ingen fejlmelding ved brug af version UI23K4 ved kopiering. Herved gemmes budgetdata oven i regnskabsdata. 

Hvis der ved en fejl, er anvendt kopieringsfunktion UI23K4, oprettes en sag hos SAM, og systemforvaltningen vil efterfølgende hjælpe med at slette de kopierede data.