Driftsstatus for Statens Budgetsystem

Læs om driftshændelser og driftsforstyrrelser, som har indflydelse på adgang og anvendelse af Statens Budgetsystem.

Normal Drift

 

Problemer med at tilføjer nye brugere til teams

Pt. kan det opleves, at nye brugere ikke fremgår af listen over 'mulige brugere', når man ønsker at tilføje dem til et team.

Indtil fejlen er rettet kan ændringer til teams bestilles via. SAM serviceportal.

Planlagt systemarbejde i Statens Budgetsystem

For at sikre at SBS fungerer optimalt, foretager vi jævnligt systemarbejde i SBS efter en fastlagt plan. Alle planlagte systemarbejder afvikles om aftenen for at forstyrre det løbende arbejde mindst muligt.

Kendte udfordringer og mindre gener

Læs om og find workaround-vejledninger til kendte udfordringer og mindre gener i Statens Budgetsystem. Fejlene bliver løbende udbedret.

Der er i øjeblikket en fejl i SBL, hvor der tælles dobbelt på konti, der er markeret tilsagn. Fejlen bliver rettet i forbindelse med næste release medio maj. 

Rapporten til rammecheck medregner bevillinger, der er lagt uden for ramme. Dette medfører, at bevillingen i rapporten kan overstige rammen. Af hensyn til afstemning af bevilling uden for rammen, er det dog valgt at bibeholde bevillingerne uden for ramme i rapporten til Rammecheck.Bevillinger må derfor afstemmes pr. ramme ved hjælp af rapporten i fanebladet ”Rammecheck. Rammekode”

Skemaet: ”Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer” (MAP0211_WB01) fejler hvis der forsørges, at åbnes mere end en bogføringskreds. Skemaet kan åbnes for en enkelt bogføringskreds af gangen.

Opdateret: 06-02-2024

Fejl i indtastningshjælp til ledetekster (F4 hjælp) til valg af bogføringskreds fører til, at for nogle brugere vil alle bogføringskredse fremgå.

Du kan kun åbne og tilgå data på de bogføringskredse, som du har autorisations-roller til. Det er alene en fejl visningen i hjælpemenuen.

Vi arbejder på at rette fejlen.

Fejl i primosaldo på anlæg i GI- og RI-versioner

På bogføringskredse er der fejl i primosaldoen på anlæg i grundbudget- og rammeversioner (GI- og RI-versioner). 

Dette påvirker desuden beregningen af lånerammeudnyttelsen i disse versioner.

Driftsstatus vil blive opdateret, så snart der er nyt i sagen.

Der forekommer en fejlmeddelelse om, at 'metadatacache' kræver opdatering. 

Fejlen kan løses ved at lukke Excel helt ned og genåbne det ønskede skema.

 

Der er konstateret et problem med lang svartid i tabellen MANSIDNRA i lønspecialistens miljø. Problemet resulterer i lang indlæsningstid og/eller at forbindelse til systemet tabes.

Så fremt du har et akut behov for at foretage justeringer heri, kan man oprette en sag på Serviceportalen hos Statens Administration

Der er konstateret et problem med lang svartid i tabellen for tilføjelse af ejer/reviewer (MBUDDIMAA) i lokaladministratorens miljø. Problemet resulterer i lang indlæsningstid og/eller at forbindelse til systemet tabes.

Så fremt du har et akut behov for at foretage justeringer heri, kan man oprette en sag på Serviceportalen hos Statens Administration