Kurser hos Økonomistyrelsen

""

Økonomistyrelsen arrangerer løbende kurser, møder, netværk og seminarer i staten.

Økonomistyrelsens kurser er for dig, der er leder eller medarbejder i staten, selvejende institutioner eller private virksomheder, som har behov for viden om, statslige it-systemer, momsregler, statslig økonomistyring,  inden for risikostyring, samt indkøb, udbud og kontrakter i staten.  

Husk at hold dig opdateret på
Nyt fra kursusadministrationen

Der udbydes nu mange forskellige kurser i Statens HR

Du kan læse mere om kurserne og tilmelde dig her

Rådgivningsenheden - Statens Indkøb afholder kurser i 2023

Du kan her finde mere information og tilmelde dig kurserne

Akademi for Styring: 

Du sendes nu videre til siden hvor du kan få mere viden om kurset, priser og de aktuelle datoer

 

Kurser

Økonomistyrelsen kurser har til formål dels at understøtte implementering af nye systemer, og dels at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere.

Der udbydes både kurser i anvendelse af de respektive systemer (fx Navision Stat, SLS, HR-Løn, LDV og ISOLA), samt i mere konceptagtige kurser som momsregler i staten og for selvejende institutioner.

Kurserne udvikles løbende både i forhold til form og indhold og samtidig udvikles der løbende nye kurser og koncepter.

Her finder du en oversigt over de aktuelle kursusudbud

Møder og seminarer

Der udbydes løbende møder og seminarer, som vedrører såvel systemer, koncepter og temaer, som knytter sig styrelsens ressort. 

Her finder du en oversigt over aktuelle møder og seminarer