Akademi for Styring

Kurser på Akademi for Styring er målrettet både den erfarne og mindre erfarne medarbejder. På nuværende tidspunkt er vores kurser primært målrettet medarbejdere i økonomifunktioner

Akademi for Styring tilbyder kompetenceudvikling til medarbejdere i stabsfunktioner i departementer, statslige styrelser og institutioner, herunder selvejesektoren, fx universiteter og erhvervsuddannelser.

Vi ønsker at understøtte den faglige udvikling og styrke opgaveløsningen, så den statslige styring bliver mere enkel og værdiskabende.