Nyt fra kursusadministrationen

""

Vi nyder at afholde tilstedeværelseskurser, så vi kan møde hinanden på kryds og tværs af afdelinger og virksomheder. Husk at vi kan også tilbyde rekvirerede kurser, kun for jer.

Vi har som noget nyt oprettet et kursuskatalog for vores kurser for et helt år, og du kan allerede nu læse og tilmelde dig kurser i 2023 via Campus.

Vi får hele tiden muligheden for at udbyde nye kurser, som vi kan dele med jer. De nyeste kurser i vores portefølje kan der læses om her.

Rådgivningsenheden – Statens indkøb

Rådgivningsenheden åbner igen op for tilmelding til de nye uddannelsesforløb:

Indkøb i staten i praksis er for dig, der til daglig arbejder med indkøb og kontakter i myndigheder på det statslige område, og hvor indkøb under statens indkøbsprogram, på SKI-aftaler samt øvrige indkøb under tærskelværdierne udgør en væsentlig del af dine opgaver. 

Kurset afvikles med opstart den 3. oktober og 14. november 2023 kl. 9.00 - 16.00

Udbud i staten i praksis er for dig, der enten selv tilrettelægger og gennemfører udbud eller rådgiver om udbud i din organisation. Du kan være nyuddannet, nyansat eller have op til et par års erfaring med udbud i staten. 

Kurset afvikles med opstart den 20. september og 15. november 2023 kl. 9.00 - 16.00

Du kan læse mere på Rådgivningsenhedens hjemmeside.

Akademi for Styring

Grunduddannelsen i økonomistyring klæder dig på til at løse grundlæggende opgaver inden for statslig økonomistyring.

Kurset afvikles med opstart den 30. august 2023 kl. 9:00 - 16:30

Kurset i Risikostyring, klæder dig på til at kunne identificere, vurdere og følge op på risici, og at kunne drifte risikostyring i praksis.

Kurset afvikles med opstart den 28. august 2023 kl. 8.30 - 16.30

Læs mere her; Akademi for Styring