Kursus i Statens HR

""

Økonomistyrelsen udbyder 7 kurser i Statens HR:

 • Kursus for nye brugere af Statens HR
 • Effektadministrator i Statens HR
 • Lokaladministrator i Statens HR
 • Statens HR - Medarbejderadministration
 • Statens HR - Integrationer og fejlhåndtering (diskrepans)
 • Statens HR - Kompensation og HR SAG
 • Statens HR - Organisatorisk styring og medarbejderadministration – for lokaladministratorer

Skræddersyet kursus i Statens HR:
Ønsker jeres institution specifik oplæring i Statens HR, tilbyder vi skræddersyede kurser til din institutions behov. Kurserne vil tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger, som jeres institution ønsker viden omkring.

Kurserne i Statens HR sætter dig i stand til at administrere korrekt og udnytte systemernes muligheder fuldt ud.

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.

Kurset er til dig, der enten er ny som bruger af Statens HR eller dig, der har brug for en genopfriskning af, hvordan man håndterer personaleadministration i løsningen.

Antal dage: 2

Tidspunkt: kl. 08:30 - 16:00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere om pris, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Institutioner på Statens HR har mulighed for at have effektadministratorer, som kan stå for den lokale administration af effektmodulet. Det er op til institutionerne, om man ønsker at gøre brug af rollen eller om man vil lade de lokale administratorer varetage administrationen af effektmodulet. Effektadministrator vil kunne se og udføre de samme opgaver som både HR medarbejder og lokale administrator, men udelukkende i effektmodulet.

Antal dage: ½ 

Tidspunkt: kl. 08:30 - 12:30

Afholdelse: Virtuelt

Kontakt:

Læs mere om pris, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

De lokale administratorer har et godt kendskab til Statens HR og de daglige processer. De har derudover adgang til at udføre en række opgaver i løsningen enten selvstændigt eller i samarbejde med de globale administratorer i Økonomistyrelsen. De lokale administratorer indgår i bemandingen af den lokale support af Statens HR.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 8:30 - 16:00

Afholdelse: Virtuelt

Kontakt: 

Læs mere om pris, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kurset er relevant for dig, der er bruger af Statens HR.

Det online kursus i medarbejderadministration klæder dig på ift. at foretage generel medarbejderadministration i Statens HR, og omhandler følgende emner:

 • Ansættelse og ansættelsesændringer (beskrivelse af ansættelsesforhold og relationer, samt typer af ansættelser)
 • Generel medarbejderadministration - hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder i Statens HR – Tips og tricks
 • Datafremsøgning
  • Datostyrede ændringer, jobændringer og stillingssynkronisering
  • Anden datafremsøgning

Tidspunkt: Torsdag den 21. september

Tidsestimat: 2,5 timer

Kontakt: 

Læs mere om pris, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus 

På det online kursus i Integrationer og fejlhåndtering i Statens HR undervises du i integrationer og håndtering af fejlbeskeder.

Kurset er relevant for dig, der er bruger af Statens HR, og omhandler følgende emner:

 • Integrationer og fejlhåndtering (diskrepans)
  • Top ti af fejlbeskeder
  • Hvad skal der gøres noget ved, hvad skal siges ”ok” til?
  • Forskellige typer (warnings osv)
  • Overblik over integrationer
  • Håndtering af fejlbeskeder – hvem kan se hvad

Tidspunkt: Tirsdag den 5. december 

Tidsestimat: 1,5 time

Deltagere: max 15

Kontakt: 

Læs mere om pris, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus 

På det online kursus i Kompensation og HR SAG i Statens HR undervises du i de forskellige kompensationsfelter.

Kurset er relevant for dig, der er bruger af Statens HR, og omhandler følgende emner:

 • Kompensation og HR SAG
  • Kompensationsfelter
  • HR sag
  • Automatiske serviceanmodninger
  • Manuelle serviceanmodninger
  • Status på serviceanmodning
  • Kommunikation med SAM

Tidspunkt: Tirsdag den 10. oktober 

Tidsestimat: 2,5 time

Deltagere: max 15

Kontakt: 

Læs mere om pris, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus 

På det online kursus i Organisatorisk styring og medarbejderadministration, der er relevant for dig der er lokaladministrator, undervises du i følgende emner:

 • Håndtering af stillinger og afdelinger
 • Opsætning af kontering
 • Lokationer
 • Hvad der integreres fra afdeling/stilling

Tidspunkt: Tirsdag den 14. november 

Tidsestimat: 3 timer

Deltagere: max 15

Kontakt: 

Læs mere om pris, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus