Kursus i Statens HR

""

Økonomistyrelsen udbyder 3 kurser i Statens HR:

Kurserne i Statens HR sætter dig i stand til at administrere korrekt og udnytte systemernes muligheder fuldt ud.

  • Kursus for nye brugere af Statens HR
  • Effektadministrator i Statens HR
  • Lokaladministrator i Statens HR

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger. 

Skræddersyet kursus i Statens HR:

Ønsker jeres institution specifik oplæring i Statens HR, tilbyder vi skræddersyede kurser til din institutions behov. Kurserne vil tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger, som jeres institution ønsker viden omkring.

Kurset er til dig, der enten er ny som bruger af Statens HR eller dig, der har brug for en genopfriskning af, hvordan man håndterer personaleadministration i løsningen.

Antal dage: 2

Tidspunkt: kl. 08:30 - 16:00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere om pris, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Institutioner på Statens HR har mulighed for at have effektadministratorer, som kan stå for den lokale administration af effektmodulet. Det er op til institutionerne, om man ønsker at gøre brug af rollen eller om man vil lade de lokale administratorer varetage administrationen af effektmodulet. Effektadministrator vil kunne se og udføre de samme opgaver som både HR medarbejder og lokale administrator, men udelukkende i effektmodulet.

Antal dage: ½ 

Tidspunkt: kl. 08:30 - 12:30

Afholdelse: Virtuelt

Kontakt:

Læs mere om pris, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

De lokale administratorer har et godt kendskab til Statens HR og de daglige processer. De har derudover adgang til at udføre en række opgaver i løsningen enten selvstændigt eller i samarbejde med de globale administratorer i Økonomistyrelsen. De lokale administratorer indgår i bemandingen af den lokale support af Statens HR.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 8:30 - 16:00

Afholdelse: Virtuelt

Kontakt: 

Læs mere om pris, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus