Campus

""

Økonomistyrelsen udbyder introduktionskursus til den fællesoffentlige læringsløsning Campus

Kurset har til formål at understøtte den generelle anvendelse af den statslige læringsløsning Campus. 

Kurset er generelt og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.

Kurser i Campus

Skal din organisation til at udbyde kurser via Campus, har du overtaget funktionen som læringsadministrator fra en kollega eller mangler du blot lidt vejledning til hvordan du hurtigere og mere effektivt løser opgaver i forbindelse med kursusadministrationen, så er du velkommen på dette kursus, idet du bliver i stand til at varetage opgaver inden for kursusadministration i Campus via rollen som læringsadministrator. Kurset slutter med ca. en halv time om personaleadministratorens rolle.

Før kursets start, er det en forudsætning for deltagelse, at tage e-læringskurset  Hvad er min rolle som Campus-administrator

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 9.00 - 16.00

Afholdelse: København

Kontakt: