Implementering af Navision Stat

Hvis du har interesse i at få Navision Stat, skal du kontakte Økonomistyrelsens implementeringsteam via Serviceportalen hos Statens Administration.

Kontakt Økonomistyrelsens implementeringsteam via Serviceportalen hos Statens Administration.

Hos implementeringsteamet vil du også kunne stille spørgsmål til systemets funktionalitet, pris med mere. Prisen på Navision Stat vil afspejle de reelle omkostninger i forbindelse med at udbyde systemet. Da Navision er en fælles statslig aftale, er det muligt at udbyde systemet til en fordelagtig pris i forhold til lignende produkter på markedet.

Leveringsaftale og anskaffelse af Navision Stat licens

Aftale om idriftsættelse af Navision Stat

Inden driftstart underskriver institutionen (sammen med departementet) og Økonomistyrelsen en leveringsaftale, der giver institutionen brugsret og dermed licens til Navision Stat. 

Leveringsaftale

Såfremt en statslig institution ønsker at erhverve en Navision Stat licens, skal institutionen indgå en leveringsaftale med Økonomistyrelsen. I det tilfælde skal institutionen udskrive, underskrive og fremsende følgende dokumenter i 2 eksemplarer til Navision Stat udviklingsenheden i Økonomistyrelsen:

  • Model - Leveringsaftale
  • Bilag 7 - Opdateringsabonnement
  • Bilag 8 - Standard licensbetingelser

Du finder samtlige bilag til aftalen herunder:

Model - Leveringsaftale (docx)
Funktionalitetsbeskrivelse - Bilag 1 (pdf)
Licensens dækningsomfang - Bilag 6 (pdf)
Opdateringsabonnement - Bilag 7 (pdf)
Standard licensbetingelser - Bilag 8 (pdf)

Bemærk at funktionalitetsbeskrivelsen er et dokument, der opdateres ved Økonomistyrelsens indkøb af større "klumper" af ny standard funktionalitet til Navision Stat.

Opdatering af eksisterende Navision Stat licens

Proceduren for opdatering af en eksisterende Navision Stat licens afhænger af, om der er foretaget lokale tilretninger.

Selvejende kunder

Selvejende kunder, der ikke regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration, har mulighed for at udvide egen Navision Stat løsning med lokal funktionalitet. I nogle tilfælde kræver dette en udvidelse af den eksisterende Navision Stat licens.

Hvis kundens konsulent kommer frem til at det er nødvendigt at udvide licensen, skal der ske et partnerskifte, hvor konsulenthuset enten selv, eller sammen med en autoriseret Navision/Dynamics/Business Central forhandler, udfylder en partnerskifteform, der skal underskrives af både kunden og af forhandleren. Forhandleren fremsender den udfyldte partnerskifteformular til Microsoft, der står for selve partnerskiftet.

Efter partnerskiftet kan den nye forhandler udvide licensen efter behov.

Bemærk at mens Navision Stat standard licensabonnementet er inkluderet i de kvartårlige systemopkrævninger for Navision Stat, der fremsendes fra Økonomistyrelsen, vil licensabonnementet for eventuelle licensudvidelser blive faktureret direkte fra forhandler til kunden.

Statslige kunder

Statslige kunder, der regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration, har ikke mulighed for at udvide egen løsning med lokal funktionalitet. Disse kunder har således ikke et behov for udvidelse af Navision Stat licensen.

Opdatering (migrering) af licens, der anvendes i forbindelse med almindelige Navision Stat produktionsdatabaser uden lokale tilretninger, kan ske ved at oplyse:

  • Institutionsnavn
  • Adresse
  • Nuværende eget Navision licensnummer

Oplysningerne sendes i en mail til .

Herefter returnerer Økonomistyrelsen den opdaterede licens til afsenderen, og sender samtidigt en kopi til eventuel hostingleverandør, såfremt denne er givet ved enten KMD eller SIT.

Opdateringen er gratis, men tager pt. 2 - 3 arbejdsdage, så bestil i god tid!

For øvrige databaser, hvor der må forventet at være tilklippet særlig funktionalitet i licensen, skal kunden selv tage kontakt til det konsulenthus (NAV partner), der har forestået implementering, opsætning af og tilretning på databasen. Dette gælder typisk produktionsdatabaser tilhørende kunder, der ikke serviceres af Statens Administration (SAM) samt fagsystemdatabaser, der integrerer med en SAM-serviceret Navision Stat database, hvortil der er erhvervet særskilt licens. Ved opdatering af denne type licenser, skal det bemærkes, at udvalgte leverandører, helt legalt, tager sig betalt for denne ydelse.

I den forbindelse kan Økonomistyrelsen hjælpe, for så vidt angår oplysning vedr.:

  • Licensnummer
  • Kundenummer
  • Navn på den Navision partner, der kan opgradere licensen.

Økonomistyrelsen har typisk ikke adgang til disse licenser, men kan, såfremt kunden sørger for at fremsende licensen til , tjekke for, om licenserne indeholder den nødvendige og/eller eventuel overflødig funktionalitet. For opsigelse af overflødig funktionalitet på licensen, som kunden betaler abonnement for, skal opsigelsen ske direkte ved kunden til det konsulenthus, der har udvidet licensen med funktionaliteten.

Nedlæggelse og sletning af Navision Stat databasen

I det tilfælde at Navision Stat databasen nedlægges (og efterfølgende slettes) foretager Økonomistyrelsen en de-aktivering af licensen.

Fusioner mellem 2 eller flere forskellige myndigheder (CVR-numre)

I det tilfælde at regnskaber og/eller databaser, for en eller flere myndigheder, samles under et nyt eller eksisterende CVR-nummer, foretager Økonomistyrelsen en de-aktivering af licenser tilhørende de CVR-numre, der ikke videreføres.

Hvis fusionen hos den modtagende myndighed resulterer i flere databaser end myndigheden oprindeligt var licenseret til, vil der skulle tilkøbes nye licenser.

Fortrydelse af licens de-aktivering

Såfremt en myndighed får et nyt behov for at anvende Navision Stat, skal der - efter en de-aktivering af en licens - tilkøbes ny licens.