Statens Brugerrettighedsadministration

Statens Brugerrettighedsadministration (SBA) anvendes til brugeradministration, det vil sige styring af adgang og tildeling af rettigheder.

I Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL) anvendes Statens Brugerrettighedsadministration (SBA) til brugerrettighedsadministration, det vil sige styring af adgang og tildeling af rettigheder i Statens Bevillingslove (SBL), Statens Administrative Stamdata (SADA), Statens Regnskabsgodkendelse (SGO), Statens BI (SBI) og SBA.

Statens Budgetsystem (SBS) har sit eget brugeradministrationsmodul, som også anvendes i regi af SBRL.

Der vil være centrale brugeradministratorer i Økonomistyrelsens systemforvaltning samt lokale brugeradministratorer i ministerier og institutioner. Det enkelte ressortområde kan organisere sig efter behov. Ressortområdet kan således få oprettet en eller flere lokale brugeradministratorer. De lokale brugeradministratorer vil kunne tildele rettigheder til brugere inden for de afgrænsninger, der er sat for dem af en central brugeradministrator. Afgrænsningerne omfatter, hvilke brugere der kan tildeles rettigheder til, samt hvilke rettigheder der kan tildeles og med hvilke dataafgrænsninger.