Betalingsformidling mv.

Læs om reglerne for betalingsformidling mv.

Reglerne omkring betalingsformidling er nærmere gennemgået nedenfor.

For så vidt angår reglerne omkring systemanvendelse i relation til betalingsformidlingen henvises til den særskilte beskrivelse heraf under afsnittet om statsinstitutioners systemanvendelse.