Øvrige likviditetskonti

Afholdelse af udgifter, der finansieres via andre bevillingstyper end drifts- eller statsvirksomhedsbevilling, er som udgangspunkt ikke omfattet af likviditetsordningen.

Hovedkonti med anden bevillingstype end drifts- og statsvirksomhedsbevilling er ikke omfattet af likviditetsordningen. Til afvikling af likviditetsmæssige transaktioner, tildeles virksomheden en særlig likviditetskonto:

  • FF1-kontoen, der anvendes af statsinstitutioner
  • FF3-kontoen, der anvendes af selvejende institutioner

Læs mere om kontosetup på Danske Banks hjemmeside.