FF3 konto

SKB FF3-kontoen benyttes af statens selvejende institutioner til løbende registrering af modtagne tilskud.

På kontoen indsættes institutionens modtagne tilskud, fx studie- og bygningstaxametre. Udbetalinger fra kontoen omfatter betaling af institutionens omkostninger, herunder løn. Der kan dermed akkumuleres positiv likviditet på tværs af regnskabsår.

FF3-kontoen må kun have positive saldi.

Konteringsoplysninger

FF3-kontoen er likvid beholdning under omsætningsaktiverne i balancen.

Læs mere om kontering SKB FF3 (Selvejende institutioner) i statens kontoplan.