FF1 konto

Denne likviditetskonto i Statens Koncernbetalinger (SKB) med finansieringsform 1 (FF1) anvendes på bogføringskredse udenfor den statslige model for likviditetsstyring, dvs. udenfor ordningen for selvstændig likviditet.

FF1-kontiene anvendes til de udgiftsbaserede områder af finansloven (typisk tilskud, andre overførselsudgifter, skatter, renter). Finansieringsformen gør, at institutionen ikke selv skal stille likviditet til rådighed eller bliver finansielt belastet af likviditetstræk. SKB FF1-konti anvendes til de likvide ind- og udbetalinger på den del af finanslovens hovedkonti, der ikke er underlagt likviditetsstyring.

Saldoen på FF1-finansieringskontoen udsalderes, dvs. tømmes/opfyldes, til 0 kr. ultimo i hver måned. Udsalderingen er en likvid transaktion mellem institutionens SKB-konto og en af Økonomistyrelsens SKB-konti.

Transaktionen skal i regnskabet posteres mellem kontiene 63.31 ”SKB FF1 (mdl. Udsaldering)” og 74.64 ”Udsaldering SKB FF1 konti”. Den må hverken modposteres som indtægter, udgifter eller indfrielse af tilgodehavender/gæld i institutionens regnskab.

FF1-finansieringskontoen er en balancekonto, der i løbet af året kan have både positive og negative saldi. Udsalderingen af kontoens saldo med udgangen af årets sidste bankdag resulterer i, at kontoens saldo ultimo regnskabsåret er 0 kr.

Bogføringskonto 74.64 skal totalt for hele staten vise saldoen 0,00 kr.

Konteringsoplysninger

Kontoen er likvid beholdning under omsætningsaktiverne i balancen.

Læs mere om kontering på SKB FF1 (mdl udsaldering) i statens kontoplan