Statslige betalinger

Regnskabsregler for statslige betalinger fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og vedrører dels selve systemanvendelsen og dels selve betalingsafviklingen.

Det følger af regnskabsreglerne om systemanvendelse (§§ 11 og 12 i regnskabsbekendtgørelsen), at statslige institutioner skal anvende SKB-systemet i forbindelse med betalingsafviklingen. Læs mere om SKB-systemet.

Reglerne om selve betalingsafviklingen står i §§ 29-32 i regnskabsbekendtgørelsen. Essensen i disse regler er, at institutionens betalingsforretninger skal fungere som et selvstændigt funktionsområde i institutionen. Betalingsforretninger skal endvidere som hovedregel foretages ved anvendelse af elektroniske overførsler mellem pengeinstitutterne. Kontante betalinger eller betaling med betalingskort skal derfor begrænses til situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at foretage betalingen som en elektronisk overførsel.

De enkelte regnskabsførende institutioner skal i deres regnskabsinstruks beskrive, hvorledes de har tilrettelagt arbejdsprocesserne i relation til afviklingen af deres betalingsforretninger.