Organisering og funktionsadskillelse

Læs om reglerne for personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betalingen.

De generelle krav til tilrettelæggelsen af institutionernes betalingsforretninger er anført i § 28 i regnskabsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at betalingsforretninger skal tilrettelægges således, at der etableres en personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betalingen.

At der skal være personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og selve betalingen betyder, at der skal være 2 personer involveret i bogførings- og betalingsprocessen, nemlig den der tilrettelægger og bogfører betalingen, og den der frigiver betalingen.

Kravet om den personmæssige adskillelse indebærer, at man ikke både må varetage opgaver i relation til registrerings- og betalingsfunktionen i forbindelse med den samme betalingsforretning.

Der er derimod ikke noget til hinder for, at man bytter om på rollerne fra dag til dag bare det ikke er i relation til den samme betalingsforretning, dvs. man kan godt fungere som både bogholder og kasserer bare ikke i relation til den samme betalingstransaktion.