Værdipost

Der skal som led i poståbningen gennemføres en særskilt kontrol med behandlingen og registreringen af værdipost, fx værdipapirer, gældsbeviser og anbefalede breve.

Poståbnerne skal forsyne værdipost med modtagelsesstempel og foretage registrering af oplysninger om ankomstdato, værdiernes art, afsender m.v.

Selve proceduren for behandling af værdipost skal beskrives i institutionens regnskabsinstruks.

Reglen om håndtering af værdipost er reguleret i § 32 i regnskabsbekendtgørelsen.