Kontante betalinger

Kontante betalinger og institutionens kontantkasse skal begrænses mest muligt.

Kontante betalinger skal begrænses mest muligt og alene til situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at foretage betalingen som en elektronisk overførsel eller evt. med betalingskort.

Til formålet etableres en særlig institutionskasse. Institutionskassen skal begrænses til beløb, fastsat af institutionen selv, der er absolut nødvendige under hensyntagen til institutionens daglige og uforstyrrede drift. Institutionskassens kontantbeholdning skal opbevares i et aflukket pengeskab.

Reglen om etablering af en kontantkasse fremgår af § 31 i regnskabsbekendtgørelsen.

Som alternativ og middel til at begrænse beløbsstørrelsen på kontantkassen, kan man anvende Mobilepay Business (MyShop) til betaling. Læs nærmere herom her.