Betaling med betalingskort

Betalingskort kan udstedes til de medarbejdere, der har et arbejdsrelateret behov herfor. Det er den enkelte institution, der afgør, hvem i institutionen der skal have et betalingskort.

Det følger af § 30 i regnskabsbekendtgørelsen at Økonomistyrelsen fastsætter retningslinjer for anvendelsen af betalingskort.  Læs mere i Finansministeriets cirkulære om anvendelse af betalingskort i staten.

Betalingskort kan anvendes i forbindelse med:

  • ”Daglige” mindre indkøb på internettet,
  • Øvrige særskilt begrundede mindre indkøb,
  • Udgifter under tjenesterejser, der kan godtgøres i henhold til cirkulæret om tjenesterejseaftalen, herunder i begrænset omfang hævning af valuta/kontanter og køb,
  • I begrænset omfang private mindre udgifter under tjenesterejser, som har sammenhæng med tjenesterejsen eller ophold herunder, og som medarbejderen selv skal betale i forbindelse med rejseafregningen,
  • Tjenestemæssig taxikørsel,
  • Benzin o.l. i forbindelse med tjenestekørsel.

I tilknytning til cirkulæret er der udarbejdet en vejledning om anvendelse af betalingskort i staten. Vejledningen indeholder en nærmere uddybning af bestemmelserne i cirkulæret. Find vejledningen i boksen 'Relevant lovgivning og vejledninger'.