Ekstraordinære poster (28-29)

Læs her om kontering af ekstraordinære poster

Kontering af ekstraordinære poster omfatter henholdsvis ekstraordinære indtægter og ekstraordinære udgifter.

Ekstraordinære poster omfatter transaktioner foranlediget af forhold, der ligger uden for institutionens kontrol og klart adskiller sig fra aktiviteter, som vedrører institutionens målopfyldelse og som ikke ventes at være tilbagevendende.