28 Ekstraordinære indtægter

Kontering af ekstraordinære indtægter.

På standardkonto 28 konteres ekstraordinære indtægter

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på følgende bevillingstyper:

Driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Ekstraordinære indtægter hidrører fra begivenheder eller aktiviteter, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Indtægten adskiller sig endvidere klart fra institutionens målopfyldelse.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.