Kortfristet gæld (93-99)

Kontering af kortfristet gæld

Kortfristede gældsforpligtelser er defineret som forpligtelser, hvor tidspunktet for betaling samt beløbet er kendt, og betalingen forfalder inden for et år.

Kortfristede gældsforpligtelser opstår som følge af tidsmæssige forskydninger mellem levering og betaling.

For en stor del af disse vil registreringen skulle ske på baggrund af en købsaftale. Leveringen af den givne service eller ydelse til institutionen udgør den entydige dokumentation, der er nødvendig for, at posten kan medtages som gæld i regnskabet.