Ændringslog til statens kontoplan

I ændringsloggen kan ses de løbende ændringer i statens kontoplan.

I loggen fremgår ændringer til statens kontoplan samt hvilken type ændring, der er tale om fx ”ny konto” eller ”præcisering”. Redaktionelle ændringer af kontobeskrivelserne medtages ikke i loggen.

Ændringsloggen følger et datoformat, hvor de nyeste ændringer er beskrevet først i notatet. Den nye tekst fremgår med kursiv. Såfremt ændringen medfører, at tekstafsnit falder bort vil dette ligeledes blive fremhævet.

Her kan du læse ændringsloggen.