Anlægsaktiver (50-52)

Kontering af anlægsaktiver

Anlægsaktiver er aktiver, der som udgangspunkt er bestemt til vedvarende eje eller brug. Indregning betinger, at aktivet vil bidrage til institutionens målopfyldelse.

Overordnet sondres mellem følgende grupper af anlægsaktiver:

  • immaterielle anlægsaktiver
  • materielle anlægsaktiver

Ved afhændelse af anlægsaktiver foretages selvstændige registreringer af salgsprisen under standardkonto 52.