49 Reserver og budgetregulering

Kontering af reserver og budgetregulering

På standardkonto 49 "Reserver og budgetregulering" registreres bevillingsbeløb, der endnu ikke er henført til konkrete institutioner og/eller arter (reserver). Desuden registreres bevillingsmæssige besparelser, der ikke er henført til konkrete institutioner og/eller arter (budgetregulering). Disse bevillingsbeløb medregnes som nettoudgifter, det vil sige, reserver regnes positive, og budgetregulering regnes negativ.

Standardkontoen må kun anvendes til bevillingsregistrering i SB, og der kan derfor ikke foretages regnskabsmæssige posteringer på standardkontoen.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes til budgettering på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.  

Se beskrivelsen af kontoen nedenfor:

Der kan ikke foretages regnskabsmæssige registreringer på kontoen.