Andre ordinære driftsposter (21-22)

Konteringen af andre ordinære driftsposter

Andre ordinære driftsposter omfatter henholdsvis andre ordinære driftsindtægter og -udgifter.

Andre ordinære driftsindtægter indeholder driftsindtægter, der ikke kan henføres til andre regnskabskonti under ordinære driftsindtægter, det vil sige standardkonti 11, 12 og 13.

Andre ordinære driftsomkostninger indeholder driftsomkostninger, der ikke kan henføres under ordinære driftsudgifter, det vil sige standardkonti 15, 16, 18, 19 og 20. Eksempelvis posteres bl.a. visse lønudgifter, der ikke indgår i almindelige statsinstitutioners bevillingsmæssige lønsum.

Reglerne for indregning og periodisering af andre driftsposter er de samme som for ordinære driftsindtægter og ordinære driftsomkostninger.