Værdiansættelse og indregning af udgifter

Læs om reglerne for indregning af udgifter.

Selve princippet for periodisering af regnskabsregistreringer fremgår af § 26 i regnskabsbekendtgørelsen. Udgifter hidrørende fra levering af varer og ydelser skal registreres, når levering har fundet sted. I tilfælde hvor udgifter ikke hidrører fra levering af varer og ydelser, skal registrering ske, så snart beløbet kan opgøres, og senest på betalingstidspunktet.

Udgifter registreres på den relevante artskonto som købet vedrører, bortset fra køb indenfor staten (fra en statsinstitution til en anden), hvor købet skal registreres som et internt statsligt køb.

Neden for gennemgås følgende udgiftsarter: 

  • Driftsomkostninger
  • Løn
  • Forbedringer og vedligeholdelse
  • Overførsler
  • Finansielle udgifter
  • Ekstraordinære udgifter