Generelle bogføringsbestemmelser

Reglerne angående de generelle bogføringsbestemmelser på statens område er normeret i kapitel 6 og kapitel 9 i regnskabsbekendtgørelsen.

I de generelle bogføringsbestemmelser er beskrevet reglerne for den regnskabsmæssige registrering herunder blandt andet omkostnings- og udgiftsregistrering i staten, registreringskriterierne og værdiansættelseskriterier.

Her er desuden beskrevet reglerne for opbevaring af regnskabsmateriale og OPP og finansiel leasing.