Offentligt Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing

Reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing.

Reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af Offentlig Privat Partnerskab og finansiel leasing er nærmere gennemgået i nedenstående notat fra Økonomistyrelsen.

Gennemgangen er koncentreret omkring OPP-aftaler med finansiel leasing, da det er disse aftaler, der er vanskelige at håndtere rent regnskabsmæssigt.

Gennemgangen er fokuseret omkring følgende emner:

  • Hvad er Offentlig Privat Partnerskab
  • Hvad er finansiel leasing
  • Hvordan registreres finansiel leasing på resultatopgørelsen
  • Hvordan registreres finansiel leasing på balancen

Det skal understreges, at anvendelse af OPP-aftaler og finansiel leasing forudsætter Finansudvalgets godkendelse, jf. BV pkt. 2.4.10 og pkt. 2.4.11.

Find notatet om Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing fra Økonomistyrelsen her. 

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan endvidere findes eksempler på standardkontrakter, der kan anvendes i forbindelse med indgåelsen af en OPP-aftale. Gå til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.