Opbevaring af regnskabsmateriale

Generelt gælder, at regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører, med mindre en længere frist fremgår af andre bestemmelser.

5 års fristen gælder ikke altid fra det år en regnskabspost optages i regnskabet, men regnes i nogle tilfælde fra året, hvor posten udgår af regnskabet. Dette er et særligt opmærksomhedspunkt for balanceposter, der indgår i institutionens regnskab i en længere årrække f.eks. deposita eller anlæg.

En regnskabsførende institution skal i regnskabsinstruksen beskrive, hvorledes deres regnskabsmateriale opbevares.

Bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale i staten fremgår af regnskabsbekendtgørelsens kap. 9.