Opbevaring af regnskabsmateriale i Statens administration og deres respektive institutioner

Posteringsbilag, som indsendes elektronisk til Statens Administration, opbevares hos Statens Administration i henhold til gældende regler for opbevaring af regnskabsmateriale.

Generelt gælder, at regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår, med mindre en længere frist fremgår af andre bestemmelser.

De enkelte regnskabsførende institutioner skal i deres regnskabsinstruks beskrive, hvorledes de opbevarer deres regnskabsmateriale.

Arkivering hos Statens Administration

Posteringsbilag, som indsendes elektronisk til Statens Administration, opbevares hos Statens Administration i henhold til gældende regler for opbevaring af regnskabsmateriale – jf. ovenfor. Kassation sker efter aftale indgået mellem Statens arkiver og Økonomistyrelsen.

Arkivering hos institutionen

Underbilag samt øvrige bilag der ikke er fremsendt til Statens Administration skal som hovedregel opbevares i institutionen.