Regnskabspraksis

De statslige virksomheder er i forbindelse med deres regnskabsaflæggelse omfattet af de statslige regnskabsregler beskrevet i regnskabsbekendtgørelsen og ØAV.

I forbindelsen med den regnskabsmæssige registrering anvendes en række af kriterier og metoder ved indregning herunder klassifikation, måling og præsentation af regnskabets enkelte poster. De anvendte metoder og kriterier betegnes under ét som anvendt regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis i staten er baseret på omkostningsprincippet for bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed, mens udgiftsprincippet ligger til grund for den gældende regnskabspraksis for de øvrige bevillingstyper.

Virksomhederne skal i deres årsrapporten beskrive den anvendte regnskabspraksis, jf. Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapporten, som kan findes under årsafslutningsvejledninger. Find årsafslutningsvejledningerne her.