Grundlæggende regulering og organisering

Reguleringen af det statslige regnskabsvæsen findes i henholdsvis statsregnskabsloven og statens regnskabsbekendtgørelsen.

Statsregnskabsloven giver Finansministeriet ret til at fastsætte regnskabsregler for staten.

Regnskabsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i Statsregnskabsloven og fastsætter de nærmere retningslinjer for regnskabsaflæggelsen i staten.