Systemanvendelse

Statsinstitutioner skal anvende Økonomistyrelsens systemer.

Selvejende institutioner, der er optaget på finansloven, skal også anvende Økonomistyrelsens systemer, bortset fra de statsfinansierede selvejende institutioner som ikke er generelt forpligtet.

Kravene til institutionernes systemanvendelse fremgår af §§ 11–12 i regnskabsbekendtgørelsen.

På de underliggende sider kan du læse mere om kravene til systemanvendelsen for statsinstitutioner og de selvejende institutioner.