Regnskabsvæsenets organisation

Organiseringen af regnskabsvæsnet i staten er tilrettelagt for at sikre en entydigt og sammenhængende placering af det regnskabsmæssige ansvar.

Ansvarsfordelingen på regnskabsområdet kan opdeles på henholdsvis:

  • Finansministeriet (herunder Økonomistyrelsen)
  • Departementerne
  • Virksomhederne
  • De regnskabsførende institutioner

Begreberne hænger hierarkisk sammen, således at hver virksomhed entydigt kan henføres til et ministerområde, de regnskabsførende institutioner kan entydigt henføres til en virksomhed, og bogføringskredsene kan entydigt henføres til en regnskabsførende institution.

Formålet med opdelingen er dels at sikre en entydig og sammenhængende beskrivelse af den regnskabsmæssige ansvarsfordeling indenfor ministerområder, og dels at sikre en entydig sammenhæng mellem bevillingslovene og selve opdelingen på virksomheder, regnskabsførende institutioner og bogføringskredse.

Ansvarsfordelingen er nærmere beskrevet i §§ 3 – 5 i regnskabsbekendtgørelsen.

Departementerne

Departementerne er ansvarlige for at sikre, at reglerne i regnskabsbekendtgørelsen overholdes af de enkelte virksomheder og regnskabsførende institutioner inden for ministerområderne. Departementerne har endvidere ansvaret for omlægninger i ministerområdernes systemanvendelse på regnskabsområdet (inkl. løn- og betalingssystemer).

Departementernes ansvar for tilrettelæggelsen af regnskabsvæsenet indebærer endvidere, at departementerne inden for bekendtgørelsens rammer kan og skal udstikke nærmere retningslinjer til virksomhederne og de regnskabsførende institutioner omkring regnskabsvæsenets tilrettelæggelse.

Det er ligeledes departementernes ansvar at sikre, at ministerområdets virksomheder og regnskabsførende institutioner har en størrelse, så de kan gennemføre en forsvarlig tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet og dermed overholde bekendtgørelsens bestemmelser om funktionsadskillelse mellem registrerings- og betalingsfunktionen.

Departementernes overordnede tilrettelæggelse af ministerområdets økonomiforvaltning beskrives i ministerieinstruksen.

Departementernes ansvar på regnskabsområdet fremgår af § 7 i regnskabsbekendtgørelsen.

Virksomhederne

En virksomhed er betegnelsen for en forvaltningsenhed inden for et ministerområde, som er budget- og regnskabsmæssig ansvarlig for en eller flere hovedkonti på bevillingslovene. Virksomhederne aflægger et samlet regnskab for deres opgaveområde overfor deres ressortdepartementet.

Virksomhedernes ansvar for tilrettelæggelsen af regnskabsvæsenet inden for deres område indebærer, at virksomhederne, indenfor regnskabsbekendtgørelsens rammer, kan og skal udstikke nærmere retningslinjer om regnskabsvæsenets tilrettelæggelse til deres underliggende regnskabsførende institutioner.

Virksomhedernes tilrettelæggelse og koordinering af regnskabsvæsenet beskrives i en virksomhedsinstruks.

Virksomhedernes ansvar på regnskabsområdet fremgår af § 8 i regnskabsbekendtgørelsen.

De regnskabsførende institutioner

En regnskabsførende institution er en organisation under en virksomhed med et selvstændigt ansvar for hele eller dele af virksomhedens opgaver. Antallet af regnskabsførende institutioner under den enkelte virksomhed vil være begrundet i den organisatoriske opbygning af virksomheden.

De regnskabsførende institutioner foretager deres bogføring i en eller flere bogføringskredse.

De regnskabsførende institutioner tilrettelægger regnskabsvæsenet på deres eget område inden for regnskabsbekendtgørelsens rammer og de bestemmelser, der kan være udstukket i ministerie- og virksomhedsinstruksen.

De regnskabsførende institutioners konkrete tilrettelæggelse af betalingsforretninger, regnskabsmæssig registrering, regnskabsaflæggelse m.v. beskrives i regnskabsinstruksen.

De regnskabsførende institutioners ansvar på regnskabsområdet fremgår af § 8 i regnskabsbekendtgørelsen.