Selvejende institutioners systemanvendelse.

De selvejende institutioners mulig for og pligt til at anvende de systemer på økonomi-, betalings-, HR- og lønområdet, der stilles til rådighed af Økonomistyrelsen fremgår af §§ 11 og 12 i regnskabsbekendtgørelsen.

I regnskabsbekendtgørelsen skelnes mellem tre forskellige typer selvejende institutioner, som statens yder tilskud til:

  1. Selvejende institutioner optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner (§ 2 stk. 1)
  2. Statsfinansierede selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene under bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution (§ 2 stk. 2)
  3. Øvrige selvejende institutioner (§ 2 stk.3)

Selvejende institutioner med driftsbevilling på bevillingslovene

Selvejende institutioner med driftsbevilling er omfattet af de samme systemkrav som statsinstitutionerne.

Disse systemkrav følger af § 11 stk. 1 og 2 i regnskabsbekendtgørelsen.

Selvejende institutioner med driftsbevillinger skal derfor anvende de systemer, som Økonomistyrelsen stiller til rådighed på økonomi-, betalings-, HR- og lønområdet. De skal endvidere anvende Statens Koncernsystem (SKS).

Statsfinansierede og øvrige selvejende institutioner

Det er ikke noget generelt krav, at de statsfinansierede og øvrige selvejende institutioner anvender Økonomistyrelsens systemer, jf. § 12 i regnskabsbekendtgørelsen. Brug af Økonomistyrelsens systemer skal aftales mellem ressortministeriet og Økonomistyrelsen.

Dog er de statsfinansierede og øvrige selvejende institutioner forpligtet til at anvende Statens koncern betalingssystem (SKB) til modtagelse af tilskud fra staten eller hvis de anvender SLS til udbetaling af løn.