Reguleret egenkapital

Reglerne for registrering og ændring i reguleret egenkapital.

Alle statslige institutioner har fået tildelt en reguleret egenkapital. Modposten hertil er et finansielt aktiv, der betegnes en statsforskrivning.

Den regulerede egenkapital er i udgangspunktet fastsat til 5 procent af bruttoomkostningerne for statsvirksomheder og 2 procent for institutioner med driftsbevilling i det finansår, hvor institutionen bliver omfattet af bevillingsreformen.

Den regulerede egenkapitals hovedformål er her at sikre, at institutionen har en udsvingsmargin, således at deres egenkapital ikke bliver negativ, hvis der de enkelte år skulle realiseres et negativt driftsresultat.

Den regulerede egenkapital registreres i finanslovens finansieringsoversigt, og kan kun reguleres i løbet af finansåret med hjemmel på finansloven eller ved aktstykke.

Statsforskrivning i forbindelse med omkostningsreformen

Statsforskrivningen er fastsat forskelligt for statsvirksomheder og driftsbevillinger. I forbindelse med bevillingsreformen har institutionerne fået tildelt en statsforskrivning, som placeres under finansielle anlægsaktiver. Modposten hertil er ”Reguleret egenkapital”.

Statsforskrivningen er i udgangspunktet fastsat svarende til 5 procent af bruttoomkostningerne for statsvirksomheder og 2 procent for institutioner med driftsbevilling i det finansår, hvor institutionen bliver omfattet af bevillingsreformen. For hovedparten af institutionerne er det således bruttoomkostningerne i 2007, der udgør grundlaget for beregningen af statsforskrivningen.

Statsforskrivningens hovedformål er her at sikre, at institutionen har en buffer, således at deres egenkapital ikke bliver negativ, hvis der de enkelte år skulle realisere et negativt årligt driftsresultat.

Statsforskrivningen registreres i finanslovens finansieringsoversigt, og kan kun reguleres i løbet af finansåret med godkendelse fra de bevilligede myndigheder.

Øvrige statsforskrivninger

Anvendes i særlige tilfælde til at understøtte egenkapitalen i forbindelse med etablering eller opretholdelse af en organisation, særlige institutionelle enheder eller i relation til den danske stats tilsagn om udlån til internationale formål.

Et eksempel herpå er anvendelse af statsforskrivninger i forbindelse med den danske stats tilsagn om indskud i særligt oprettede internationale udviklingsfonde mv.