Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

Regnskabsmateriale skal som hovedregel opbevares her i landet, jf. § 45 i regnskabsbekendtgørelsen.

Regnskabsmateriale kan i elektronisk form opbevares her i landet eller i udlandet;

  • hvis institutionen overholder kravene til at opbevaring af regnskabsmateriale, i regnskabsbekendtgørelsen
  • institutionen til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til dette her i landet
  • opbevarer eventuelle beskrivelser af benyttede systemer m.v. og eventuelle nødvendige adgangskoder m.v. her i landet
  • sørger for, at regnskabsmaterialet udskrives i klarskrift eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat.

Regnskabsmateriale der ikke opbevares elektronisk skal opbevares her i landet. Det kan dog opbevares i Finland, Island, Norge eller Sverige, hvis institutionen overholder kravene til at opbevaring af regnskabsmateriale i regnskabsbekendtgørelsen og institutionen til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til dette her i landet.

Efter de samme betingelser kan interne og eksterne bilag for den bogføringspligtiges aktiviteter i udlandet kan opbevares i papirform i det pågældende land i hele opbevaringsperioden. Ligeledes gælder det for øvrigt regnskabsmateriale for den bogføringspligtiges aktiviteter i udlandet som kan opbevares i papirform i det pågældende land for indeværende måned og de foregående 3 måneder.