Registreringskriterier

Der er i staten en række krav til hvilken regnskabsmæssige registrering der skal fortages og hvordan den foretages.

Der er i staten en række krav til hvilken regnskabsmæssige registrering der skal fortages og hvordan den foretages.

Der er i regnskabsbekendtgørelsens kapitel 7 fastsat en række regler og krav, der skal være opfyldt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Det er krav til hvad der skal registreres, hvornår registreringen skal findes sted og hvilken dokumentation der skal være på registreringerne.

Regnskabsbekendtgørelsen indeholder en række bestemmelser omkring funktionsadskillelser, der skal forhindre misbrug af statens midler.

De enkelte regnskabsførende institutioner skal i deres regnskabsinstruks beskrive, hvorledes de har tilrettelagt arbejdsprocesserne i relation til den regnskabsmæssige registrering.