Reparation og vedligeholdelse

Reglerne for indregning af reparations- og vedligeholdelsesomkostninger.

Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger opretholder et eksisterende aktivs værdi eller aktivets levetid (forbrugstid), hvorimod forbedringer forøger aktivets værdi eller levetid.

Reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvor omkostningen påløber, mens forbedringer aktiveres på balancen. 

Indregning af reparations- og vedligeholdelsesomkostninger samt forbedringer

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, som reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, når omkostningerne alene bidrager til at opretholde aktivets værdi/levetid. Omkostningerne indregnes i den periode, hvor de påløber.

Forbedringer indregnes derimod i balancen. Læs nærmere i afsnittet om forbedringer.

Konteringsoplysninger

Følgende kontonumre anvendes i relation til reparation og vedligeholdelse:

Driftskonto: 22.30 

Balance konto: 95.15 (kreditorsamlekonto)