Løn

Læs om reglerne for indregning af almindelige løn mv. - herunder overarbejdsbetaling, feriepengebetaling, pensionsbidrag, særlige tillæg etc.

Udgifter til løn omfatter både den almindelige løn men også overarbejdsbetaling, feriepengebetaling, pensionsbidrag, særlige tillæg mv.

Løn konteres på standardkonto 18 i statens kontoplan. Al løn der konteres på standardkonto 18 i Statens Kontoplan indregnes i institutionens lønsum.

Opgørelsen af institutionens lønsum er nærmere beskrevet i Budgetvejledningen pkt. 2.6.5.

Der gælder særskilte regler omkring indregning og værdiansættelse af henholdsvis

  • Feriepenge
  • Over/merarbejde
  • Anlægsløn

Du kan læse nærmere herom, ved at vælge i menuen til venstre.